Links
  
      
               


-  Finnmarks Fjorder

-  Ytre kyststrøk av Finnmark

-  Kyststrekningen til Tromsø


Med utgangspunkt fra hjemmehavnen i Honningsvåg  er det vel 250 nm østover innenfor Norsk farvann, og vel 300 nm til Tromsø.

Fjordene mellom ytterpunktene er mange og lange. I ytre kyststrøk fra Honningsvåg og vestover er landets nordligste øyrike, østover ”åpent landskap”.Kontakt: Tlf (+47) 918 12 820 - E-post Denne portalen er levert av e-konsult as