Links
  
      
               


NSCS  gründere  har gjennom mange års seilas på Finnmarkskysten godt kjennskap  til hva som kan anbefales for opplevelsesturer.
Kysten er lite besøkt,  man er i stor grad overlatt til seg selv i ett og alt. Opplevelsene blir desto mer intens og varierende etter hvor kursen og destinasjonene legges.

Underveis blir man overøst av naturopplevelser, men også lokal kultur blir du møtt med i de ulike havnene. Det være seg  spesiell matkultur i rorburestauranter,  samisk kystkultur, lokale billedkunstnere, keramikere, fugle- og dyreliv eller strandhugg  i storslått strandlandskap.

Tips får du av oss, valget er ditt.

Kontakt: Tlf (+47) 918 12 820 - E-post Denne portalen er levert av e-konsult as