Links
  
      
               


Avstandene i vårt nordligste fylke er lange. Fjordene er dype og brede. Øyene  blant Norges største. Det sier seg selv at skal man få optimal seilferie bør turen planlegges, men ikke nødvendigvis låses i timeplan.

Seiling på lykke og fromme i farvann med lange avstander, vil uten seilingsplan medføre at de beste opplevelsesområdene ikke nås, at ferietiden ikke strekker til.

NSC  har derfor utarbeidet  forslag til seilrute s.k way point.
Uansett  vil seilingen måtte bli det primære, dvs lange dagsetapper.


Eksempler:

1 ukestur: distanse ca 210 n.m 
Honningsvåg – Porsangen- Magerøya rundt  (Nordkapp) - Ingøya – Havøya –Måsøy – Kobbefjorden – Honningsvåg


2 ukestur: distanse ca  400 n.m

Honningsvåg –Porsangen – Laksefjord  rundt – Nordkapp- Ingøya -  Havøya – Måsøy –
Kobbefjorden – Honningsvåg.

Alt. som 1 ukestur, men lenger opphold på hvert sted.


3 ukestur:  ca  600 n.m

Honningsvåg – Porsangen – Nordkapp- Ingøya – Sørøya rundt – Loppa – Skjervøy- Altafjord-Måsøy- Honningsvåg.

Alt. 1. Som 2 ukersturen med lenger opphold på hvert sted.

Alt. 2  Honningsvåg – Magerøya rundt (Nordkapp)- Laksefjord- Kirkenes- Tanafjord – Honningsvåg.


Opplevelsesguide  for de ulike alternativene oversendes ved turbestilling. 

Kontakt: Tlf (+47) 918 12 820 - E-post Denne portalen er levert av e-konsult as